ព័ត៌មាន

កម្មវិធី​​ឥត​គិត​ថ្លៃ​​ដែល​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់ iPhone និង iPad

បច្ចុប្បន្ន​មាន​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង និង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់ iDevices ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​កម្មវិធី​ទាំង​នោះ មាន​កម្មវិធី​ខ្លះ​ត្រូវ​បាន​​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ខ្លះ​ទៀត​គឺ​មាន​តម្លៃ​ចាប់​ពី $0.50 ឡើង​ទៅ ។ ​ ខាង​ក្រោម​គឺ ​ជា​កម្មវិធី​​​ដែល​ល្អ​បំផុត​ដែល​ផ្ដល់​ជូន​ដល់​​អ្នក​ប្រើ iDevices ទាញ​យក​ប្រើ​ដោយ​​ឥត​គិត​ថ្លៃ ។

 image

Social Networking Essentials(សម្រាប់​​ការ​ប្រើ​បណ្ដាញ​សង្គម​):

Facebook

Twitter

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Path

Navigation, location, travel(ផែន​ទីនិង​ដំណើរ​កម្សាន្ត​):

Google Maps

Waze

Foursquare

Yelp

Google Earth

HopStop transit information

Find my iPhone

Kayak Pro

Communication(កម្មវិធី​សម្រាប់​ការ​ទំនាក់​ទំនង​):

WhatsApp

Facebook Messenger

Kik

Path

Snapchat

BBM

Skype

Viber

Tango

Gmail

Mailbox

Yahoo Mail

GroupMe 

Productivity, Utilities(សារប្រយោជន៍​ទូទៅ​):

IFTTT

Dropbox

Google Chrome

Evernote

Quip

Wunderlist

Any.do

 

Music(តន្ត្រី​):

Songza

Play Music

Pandora

Spotify

Rdio

SoundCloud

iTunes Radio

Shazam

GarageBand

 

Movies, TV Shows, Videos(ភាព​យន្តនិង​​វីឌីអូ​​​កម្សាន្ត​):

YouTube

Netflix

Vine

IMDb

Flixster

Fandango

 

Photography(សម្រាប់​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​ថត​រូប​):

Snapseed

Repix

VSCO Cam

Instagram

Cameo

Aviary

Pic Stitch

 

eading, News, RSS(តាម​ដាន​ព័ត៌មាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​):

Feedly

Pocket

Readability

Flipboard

Zite

Pulse

Digg

Prismatic

Quora

Circa

Alien Blue Reddit Client

Kindle

 

Shopping(សម្រាប់​ស្វែង​រក​ទំនិញ​):

Amazon

eBay

Groupon

 

Sports(កីឡា​):

ESPN SportsCenter

NFL Mobile

Yahoo Sports

MLB.com At Bat

FIFA app

 

Others(កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត):

Podcasts

Yahoo Weather

7 Minute Workout

Duolingo

Paper for iPad