ព័ត៌មាន

iPad ថ្មីនឹងបន្ថែមបច្ចេកវិទ្យា "Anti-reflection coating" ពិសេសជាងមុន

ធ្លាប់មានពត៌មានចេញផ្សាយម្តងរួចហើយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញ iPad នៅចុងឆ្នាំនេះ។ តាមប្រភពដដែលបានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Apple គ្រោងប្រាប់ Bloomberg ថាក្រុមហ៊ុនខ្លួននឹងត្រៀមបញ្ចេញ iPad ទំហំធំជាងមុនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា  “Anti-reflection coating” ដែលបានធ្វើឱ្យការបង្ហាញងាយស្រួលមើល​ និងអានអត្តបទងាយជាងមុន។

image

ពត៌មានលំអិតមិនទាន់បានបញ្ចាក់បន្ថែមនៅឡើយ ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាវានឹងមានគុណភាពបង្ហាញដូច Anti-glare នៅលើ iPhone ដែរ។

ប្រភពៈ Teach RA