ក្រុមហ៊ុន HTC ដាក់ Windows Phoneលើម៉ូដែលថ្មី

យោងតាមប្រភពពត៌មាន នៅលើគេហទំព័រ WPCentral បានបង្ហាញទូរស័ព្ទថ្មីពីក្រុមហ៊ុន HTC បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិការ Windows Phone ។ ទូរស័ព្ទ One M8  សេរ៊ីថ្មីបានប្រើប្រាស់គំរូប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ប៉ុន្តែគ្មានពត៌មានលំអិតណាមួយបានបញ្ចាក់ពីការផ្លាស់ប្តូររបស់វានៅឡើយ។

វាត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ទំហំ 5 អ៊ីង។ “One M8 for Windows” បានភ្ជាប់មកជាមួយ Quad-Core Snapdragon 801 មានអង្គចងចាំទំហំ 2 GB (RAM) មានមេម៉ូរ៉ីក្នុងម៉ាស៊ីនស្រាប់ 32 GB ថែមទាំងអាចថែមមេម៉ូរ៉ីក្រៅបានទៀត។

image

ប្រភពៈ Tech Ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *