ព័ត៌មាន

វេទិការ ក្រុមហ៊ុន Microsoft ជិតមកដល់

ព្រឹត្តការណ៍ថ្មី នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 04 កញ្ញា ដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft នៅលើវេទិការ IFA 2014 ។ ព្រឹត្តការដ៏កក្រើកពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់តាំងបង្ហាញ Lumia 1020

មុនពេលមានការបង្ហាញជាផ្លូវការមានការកាត់តអក្សរដែលមានន័យថា​”ready for more” ដែលជាវិធីសាស្រ្តទាក់ទាញបំផុតដើម្បីឈានទៅដល់ថ្ងៃបង្ហាញពិតប្រាកដដែលពោពេញទៅដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើល។

image

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង? ព្រឹត្តការណ៍ដ៏អស្ចារ្យស្ទួនៗប្រចាំខែកញ្ញា ដែលអ្នកបានដឹងពីមុនខ្លៈៗហើយដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple និង ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រៀមបញ្ចេញផលិតថ្មីរបស់ខ្លួន។ អ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានទន្ទឹងរង់ចាំមើលផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន  Microsoft ថាតើនឹងមានគុណភាពពិសេសយ៉ាងណា។ ក្រុមហ៊ុនជើងខ្លាំងទាំងបី បានត្រៀមរួចរាល់ហើយតែមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាមួយនឹងទទួលបានជោគជ័យពេញលេញនោះទេ។

ប្រភពៈ TechRa