ព័ត៌មាន

កម្មវិធី មើលបាល់ទាត់ដ៏ពេញនិយម

កម្មវិធីបាល់ទាត់ពិសេសៗសម្រាប់  iPhone នៅក្នុងរដូវកាល Premier League។ តើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីថ្មីនេះ? ចាប់ផ្តើមមើលការប្រកួតក្នុងរដូវកាលថ្មីជាមួយកម្មវិធីពេញនិយមដូចខាងក្រោមៈ

Sky Sports Live Football Score Centre(ឥតគិតថ្លៃ)

image

2. Sun+ Goals (ឥតគិតថ្លៃ តែត្រូវការ Subscript)

image

3. FourFourTwo Stats Zone(ឥតគិតថ្លៃ)

image

4. Football Manager Handheld 2014 – £6.99

image

5. New Star Soccer

image

6. Sky Go -ឥតគិតថ្លៃ (ត្រូវការ  Sky subscription)

image

 

ប្រភព៖ TechRa