ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy S6 នៅឆ្នាំក្រោយ កាន់តែពិសេស

សហគមន៍ទូរស័ព្ទបានប្រមូលផ្តុំពត៌មានថ្មីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចាំសង្រ្គោះផលិតផល ថ្មីរបស់ Samsung ម៉ូដែល Galaxy Alpha​ ដែលទើបតែបានរចនាឡើងនៅក្នុងរោងចក្រកូរ៉េខាងត្បូង។

យោងតាមប្រភពពត៌មានពីចង្វាក់ផលិតផលរបស់ Samsng ស្តីពី Galaxy Alpha នឹងម៉ូដែល Galaxy Note 4 ដែលនឹងដាក់បង្ហាញនាពេលខាងមុខនេះត្រូវបានគេយកទៅសាកល្បងជាមួយទឹកដើម្បីយកតិចនិចថ្មីទៅប្រើប្រាស់លើ Samsung Galaxy S6 នៅឆ្នាំក្រោយ។ 

image

 អ្នកបានដឹងខ្លៈៗរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹង Galaxy Alpha ដែលមិនបានរចនាពីលោហធាតុទាំងស្រុងនោះទេ តែវាបានយកគំរូខាងក្រៅពី Galaxy S5 តែសម្រាប់Galaxy Note 4 នឹងបញ្ចូលបន្ថែមជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងអស់ដើម្បីឱ្យកានឱ្យកាន់តែពិសេសជាងមុន។

ប្រភពៈ TechRA