អេក្រង់Sharp Aquos Crystal នឹងត្រូវបានបំពាក់ជាមួយម៉ូដែលថ្មី

ស្មាតទូរស័ព្ទមួយចំនួនស្ថិតក្នុងលំដាប់មធ្យម ដែលមានអ្នកគាំទ្រមានចំនួនកំណត់។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អេក្រង់ថ្មីទំហំ 5 អ៊ីងមានគុណភាពបង្ហាញ 720p កាន់តែពិសេសជាងមុន។

អេក្រង់ថ្មីនេះនឹងត្រូវបានគេយកមកបំពាក់មកជាមួយម៉ូដែលថ្មីដែលប្រើប្រព័ន្ធខួរក្បាល Qualcomm Snapdragon 400 CPU មានល្បឿន 1.5GB of RAM ទំហំផ្ទុកទិន្ន័យ 8GB ។

image

ពិសេសជាមួយគុណភាពបង្ហាញរបស់កាមេរ៉ា 8មេហ្គាភិចសែល Rear និងកាមេរ៉ាមុខទំហំ 1.2មេហ្គាភិចសែល។

Update: ការជញ្ចូនប្រភេទអេក្រង់Sharp Aquos Crystal ពីជប៉ុនទៅសហរដ្ឋអាមេរិចកំពុងតែមានដំណើរការយ៉ាងរលូន។

ប្រភពៈTechRa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *