ព័ត៌មាន

កម្មវិធី ESPN កីឡាដ៏ពេញនិយមបាន Update កាន់តែពិសេសជាងមុន

[ជូនអ្នកលេងកម្មវិធីហ្គេមបាល់ទាត់] អ្នកប្រាកដជាចងចាំកម្មវិធី ESPN កីឡាដ៏ពេញនិយមដែលបានបំពេញគ្រប់តម្រូវការចងបានរបស់អ្នក។ មិនត្រឹមតែកម្មវិធី College Football មានការប្តូរថ្មីនោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានការប្តូឈ្មោះថ្មីដើម្បី Boot ផងដែរ។

ESPN Championship Drive បានចូលខ្លួនមកបម្រើអ្នកនៅក្នុងរដូវកាលទី 4 អាចឱ្យអ្នក View ដោយផ្ទាល់បាន។ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីមិនមែនប្តូរតែបន្តិចហើយអាចថា Update នោះទេ។ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបាន Update កម្មវិធីអ្នកអាចចូលដំណើរការកម្មវិធីរបស់អ្នកបានកាន់តែលឿនជាមួយនឹងផ្នែកវីដេអូ។

ការ Update ថ្មីមានការផ្លាស់ប្តូរដូចជា៖

  • បន្ថែមការរចនាលើផ្លាក

  • ផ្ទាំងពិន្ទុ ស្ថិតនៅដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមដែលអ្នកបានគាំទ្រ

  • ផ្ទាំង Champ Drive ប្តូរទីតាំងនៅខាងលើ

  • លំដាប់លេងមានរៀងថ្មី

  • ផ្ទាំង Play ចូលទៅ College Football បានលឿនជាងមុន

  • ទំព័រវីដេអូហ្គេមថ្មីជាមួយនឹងការបង្ហាញវីដេអូ (មាននៅពេលឆាប់ៗនេះ)

imageimageimage

 

កម្មវិធីចាស់

imageimage

image

កម្មវិធីថ្មី

ប្រភព៖Game