ព័ត៌មាន

Samsung Galaxy Alpha តម្លៃសមរម្យជាងម៉ូដែលផ្សេងៗ

ម៉ូដែលថ្មីរបស់ Samsung ដែលល្បីថានឹងដាក់បង្ហាញនៅថ្ងៃទី 12 ខែកញ្ញា នោះគឺជាម៉ូដែល Samsung Galaxy Alpha ។ ទន្ទឹមនឹងការបញ្ចេញ ឬបង្ហាញនូវលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមរបស់ម៉ូដែលថ្មី Samsung Galaxy Alpha បានធ្វើឱ្យអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំទិញត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិច ព្រោះក្រុមហ៊ុនត្រូវការពិនិត្យផលិតផលម្តងទៀតមុននឹងដាក់លក់។

image

សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងកម្មង់ទិញវិញម៉ូដែល Galaxy Alpha មិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាទិញនៅមានកម្រិត។ ជាដំបូងក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានផ្តោតលើតម្លៃ  និងប្រាក់។

ក្រុមហ៊ុនក៏បានរកឃើញថាវាជាទិន្នន័យដ៏អស្ចារ្យបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀង។​ ក្នុងចំណោមផលិតផល ម៉ូដែលនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម៉ូដែលដែលមានតម្លៃសមរម្យបំផុត។ សូមចាំមើលការកំណត់តម្លៃលក់របស់  Samsung Galaxy Alpha នៅថ្ងៃដាក់បង្ហាញទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព៖Samsung