ព័ត៌មាន

Wear Mini Launcher កម្មវិធីណពង្រីក iCon

Wear Mini Launcher ជាកម្មវិធីថ្មីត្រូវាបានគេរចនាឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់លើម៉ូដែលAndroid Wear ។ ក្រុមហ៊ុន Google បានសម្រេចចិត្តបង្ហាញកម្មវិធីនេះដែលអាច Touch បានមានល្បឿនលឿន។

បន្ថែមពីលើនេះទៀត ក្រុមហ៊ុន Google គ្រោងនឹងបង្ហាញកម្មវិធីនេះដោយអាចបញ្ចាសម្លេងបាន។ Wear Mini Launcher អាចឱ្យអ្នកប្រើកម្មវិធី Slide-Out ជាលក្ខណៈជួរឈរ និងទំហំ icon កាន់តែធំ។

imageimageimage

វាថែមទាំងមានPanel ជាមួយកម្រិតថ្មដែលអាចភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ និងនាឡិការ ក៏ដូចជាពន្លឺនៃការបង្ហាញ Slide ។ វាក៏មាន Toggle នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទូរស័ព្ទផងដែរ។ កម្មវិធីនេះគឺផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទិញវាទេ។

កាន់តែពិសេស ក៏មានការបង្ហាញ Link នៅលើកម្មវិធីដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

ប្រភព៖ Google