ក្រុមហ៊ុន CTIA ចេញមុខមកប្រកួតជាមួយក្រុមហ៊ុន Apple

ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រឡប់មកបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 6 ជាថ្មីម្តងទៀត នៅទីក្រុង Cupertino ហើយទំនងជាមកប្រកួតប្រជែងដៃគូរបស់ខ្លួននៅ CTIA ។ មិនថាគូប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងត្រូវបានកំពុងព្យាយាមណែនាំ Hardware ថ្មីរបស់ពួកគេនោះទេ ឬមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីថ្មីក៏ដោយ  ប្រធានបទ (យ៉ាងហោចណាស់) ដំបូងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺ ក្រុមហ៊ុន Apple  ។

នៅក្នុងខែកក្កដាក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន IBM បានប្រកាសភាពជាដៃគូដ៏សំខាន់ ដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មពង្រីកទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន IBM និងឧបករណ៍វិភាគ។

ភាពជាដៃគូនេះគឺជាលំហូរនៃផលិតផលនាពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ចល័តសហគ្រាសទូរស័ព្ទ។  សម្រាប់ការប្រកាសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានក្រុមហ៊ុន  CTIA បានចេញមុខមកដែរដំណាលគ្នាជាមួយនឹងការបង្ហាញ iWatch របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ។

image

ពាក្យចចាមអារាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបករណ៍ថ្មីបានឱ្យដឹងថា អ្នកផលិតកាន់តែបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការផលិតកម្មវិធីប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាកំពុងសម្លឹងរកមើលអាជីវកម្មដើម្បីបង្កើនទុនលើ Wearables មួយ។ ដូចដែលអ្នកបានដឹងខ្លៈៗរួចទៅហើយ ការបង្កើនសមត្ថភាពថ្មីលើស្មាតនាឡិការកំពុងតែចរាចល។

ប្រភពៈ Apple

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *