ព័ត៌មាន

រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកបញ្ចាក់ថាក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រាប់អ្នកមុនពី IPhone6 Plusកោង

ថ្មីៗនេះមានពត៌មានជាច្រើនបានដាក់សំពាធលើផលិតផលថ្មី iPhone 6 Plus របស់ក្រុមហ៊ុន Apple។ រូបភាពមួយចំនួន បានបង្ហាញពីលក្ខណៈរបស់មូដែលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដើម្បីសម្រាលសំពាធនៃបញ្ហា។

ការដាក់សំពាធធ្ងន់ធ្ងរគឺលើ #bendgate Keywords ជាមូលហេតុនាំឱ្យបណ្តាញសង្គមមានសភាពមមាញឹកក្នុងការចែកចាយ ក៏ដូចជាបន្តពត៌មានពីគុណវិបត្តិរបស់ម៉ូដែលនេះ ដែលល្បីថាងាយទទួលរងនូវការកោង។

image

Flex ស្មាទូរស័ព្ទ

បញ្ហានេះ មិនទាន់បានក្លាយជាប្រធានបទដែលបណ្តាលឱ្យអ្នកវិភាគវិទ្យាសាស្រ្តត្រូវពិចារណានោះទេ ប៉ុន្តែមានស្ថិតិយ៉ាងច្រើនបានបង្ហាញពីកំណើននៃការចែកចាយពត៌មានលើបណ្តាញអ៊ិនធើណេត។ រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមបញ្ចាក់ថា​ម៉ូដែល  iPhone 6 Plus​ ងាយកោងៈ

image

Home Apple បាន update ផលិតផលថ្មីដើម្បីឱ្យមានបទពិសោធន៍  iPhone 6 Flex

image

ម៉ូដែលទន់ដូចទឹករលក

image

អភិវឌ្ឍន៍ឱ្យមានរាងស្តើងបំផុត

image

សូម្បីតែការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ដាក់នៅត្រង់កោងដែរ

image

ការប្រៀបធៀបមុនពេលប្រើប្រាស់ និងក្រោយពេលប្រើប្រាស់

image

លើវេទិការបង្ហាញក៏បានបញ្ចាក់ប្រាប់ថាវាអាចបត់បាន

image

មិនមែនកោងតែ iPhone តែ MacBook ក៏មានបញ្ហាដែរ

image

ការណែនាំប្រាប់ពីរបៀបទុកដាក់ក្នុងហោប៉ៅខោ

image

“bricks” របស់ក្រុមហ៊ុន  Nokia ចូលខ្លួនមកប្រកួត(កម្រាស់)

image

Windows Phone (Nokia allusion) មិនដូច iPhone ទេ

image

ម៉ាកយីហោប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ KitKat candy

 

ប្រភព៖Apple