ព័ត៌មាន

iPad Air 2 បង្ហាញកាលបរិច្ឆេទបង្ហាញគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែបានបញ្ចេញស្មាតទូរស័ព្ទថ្មីរបស់ខ្លួន ហើយបានចែកចាយជាផ្លូវការហើយ។ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់គម្រោងថ្មីលើការបង្ហាញឧបករណ៍ iPad Air 2  ម្តង។

 

image

ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបង្ហាញ iPad Air 2 នៅថ្ងៃទី 16 ខែតុលា។

 

image

ក្រុមហ៊ុននេះក៏បាន update OS ចុងក្រោយទៅជា OS X Yosemite ដើម្បីភ្ជាប់លើម៉ូដែលថ្មីផងដែរ។ក្នុងព្រឹត្តការណ៍នោះ គេក៏បានបញ្ចាក់ផងដែរថា iPad mini 3​ នឹងមានគម្រោងបង្ហាញនៅពេលជាមួយគ្នាដែរ។

 

image

សរុបមក ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងរៀបចំបង្ហាញផលិតផលថ្មី  iPad Air 2 នៅថ្ងៃទី 10ខែតុលា។

ប្រភព៖Apple