ព័ត៌មាន

វែនតា Honor យកគម្រូខ្លះៗពីវែនតា Google

ក្រុមហ៊ុនធំៗ មួយចំនួនបានខិតខំបន្ថែមផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនជាប្រភេទវែនតាទំនើបមុខងារពិសេសដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅឱ្យកាន់តែមានសុភមង្គល។ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានប្រឹងប្រែងផលិតវែនតាថ្មីអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារដែរ។

 តើវែនតា Huawei មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណា?

image

វែនតា Huawei មានឈ្មោះថា  Honor វែនតាពិសេសនេះបានផលិតឡើងដោយភ្ជាប់ lens របស់ក្រុមហ៊ុន Google ជាមួយនឹងសមត្ថភាព 640 x 480 ភិចសែល។កម្រិតបង្ហាញប្រភេទនេះមានសមត្ថភាពពិនិត្យវីដេអូរសង្ខេបៗ ដែលកុ្រមហ៊ុន Huawei បានភ្ជាប់ដូចវែនតារបស់ Google។ការភ្ចាប់សមត្ថភាពប្រភេទនេះ បានផ្តោតលើការចាក់តន្រ្តី និងវីដេអូររបស់គម្រោងកាមេរ៉ា។ក្រុមហ៊ុន Huawei ជាវែនតាកញ្ចក់ ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណើរការ  Android 4.4។វែនតាថ្មីបានបំពាក់អេក្រង់ទំហំ  5-មេហ្គាភិចសែល  ថែមទាំងអាចប្រើកាយវិការដើម្បីគ្រប់គ្រង។ក្រៅពីមានសមត្ថភាពជាវែនតាការពារភ្នែកហើយ វែនតានេះក៏ជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រើប្រាស់សម្រាប់ថតវីដេអូរគ្រប់ប្រភេទ។

image

ប្រភព៖Huawei