ក្រុមហ៊ុន Google បង្កើតកម្មវិធី Santa Tracker

 

image

រៀងរាល់​ខែធ្នូ   Santa នឹង​ជ​ញ្ចូ​ន​កាដូ​ទៅឱ្យ​ក្មេងប្រុស ក្មេងស្រី ដើម្បី​ធ្វើឱ្យក្មេងៗសប្បាយចិត្ត។ ក្រុមហ៊ុន Google ក៏បាន​យក​លំនាំ​នេះ​មក​ច្នៃ​ចេញ​ជា​កម្មវិធី Santa Tracker

ការរាប់​ថយក្រោយ ដើម្បី​ទទួល Santa លើ​កម្មវិធី Santa Tracker ។ក្នុងនោះ​ក៏មាន​កាលបរិច្ឆេទ​នឹង​កាលកំណត់​ប្រាប់​ពី​ពេល​វា​លា​ដែល Santa បានមក​ដល់។ Header នឹង​ប្រាប់​អ្នក​ពីថ្ងៃ ខែ​ណា​ដែលមាន​ហ្គេម វីដេអូរ ឬអ្វី​ដែល​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នករៀន។អ្នក​អាច​ផ្ញើរ​សារ​ជា​សំឡេង​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ​គ្រប់​ប្រភេទ។ Google បង្កើត​កម្មវិធី​នេះ​ឡើង​គឺ​ចង់ឱ្យក្មេងៗចេះ​ប្រើ​កម្មវិធី​ប្លែក។ពត៌មាន​មកពី​ប្រភព​ផ្សេងទៀត​បានបញ្ជាក់​ថា មេរៀន Javascript សម្រាប់​កុមារ​នឹងមាន​ឱ្យប្រើ​ប្រាស់។នេះ​ជា​គម្រោង​លើ​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយទៀត។

ថ្ងៃនេះ​អ្នក​អាច​ទាញយក​ហ្គេម​ប្រណាំង ដែលជា​ប្រភេទ​វីដេអូរ​រុញ ដើម្បី​ទៅកាន់​ព្រលានយន្តហោះ​បាន​ជោគជ័យ​ដោយ​ឆ្លងកាត់​ចំណុច​ត្រួតពិនិត្យ និង​មានការ​បង្ហាញ​ពី​ប្រារព្វ​បុណ្យ​គ្រី​ស្ត​ម៉ាស ពោ​ពេញ​ដោយ​ក្តី​រីករាយ​សម្រាប់​កុមារ៕

ប្រភព៖ Google 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *