ព័ត៌មាន

Xiaomi ស្ងាត់ៗប្រជែងទីផ្សារដោយគ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍

 

image

ទូរស័ព្ទថ្មីៗជាច្រើនទោះបីជាមិនសូវល្បី ក៏មានអ្នកគាំទ្រលក់ដាច់មានចំនួនគួឱ្យកត់សម្គាល់។ ក្នុងនោះ Xiaomi គឺជាទូរស័ព្ទជំនាន់ក្រោយ ប៉ុន្តែសមត្ថភាព គុណភាព និងការគាំទ្រមិនចាញ់ក្រុមហ៊ុនធំៗនោះទេ។

គ្រាន់តែផលិតរួច ការចរាចរលក់លើទីផ្សារមានបម្រែបម្រួលពិសេស។ ចំនួនលក់ទូរស័ព្ទកើនឡើងជាលំដាប់ ជាពិសេសក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Christmas ។ លោក Manu Kumar Jain បាន Tweet ថា ការលក់ទូរស័ព្ទថ្មីមានចំនួនកើនដល់ 100  លានគ្រឿង។

image

 

រោងចក្រនៅឥណ្ឌាមួយនេះបានបង្ហាញញថា ទើបតែមានរយះពេល 4 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះការលក់មានសន្ទុះឥតឈបឈរ ហើយពេលនេះចំនួនកំណើនអ្នកកម្មង់កាន់តែច្រើន។ ទូរស័ព្ទ Xiaomi  ទើបតែដាក់បង្ហាញនៅក្នុងខែកក្កដា តែពេលនេះ អ្នកចាប់អារម្មណ៍បានកម្មងតាមបណ្តាញសង្គម និងលើ Online ជាហូរហែរ។ នេះជាសញ្ញានៃការរីកចំរើនរបស់ម៉ូដែលនេះ ឈានជើងចូលទីផ្សារប្រណាំងប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធំៗ៕

image

 

 

 

Xiaomi