ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Google បញ្ចេញនូវ Fingerprint Calibration tool ដើម្បីជួយជួសជុលទៅលើស្មាតហ្វូន Pixel 6/6 Pro

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន Google បានផ្តល់នូវមុខងារថ្មីមួយទៅកាន់ Google Pixel Update និង Software Repair tool – សម្រាប់ស្មាតហ្វូន Pixel 6 និង 6 Pro ។ សម្រាប់មុខងារថ្មីនេះមានឈ្មោះហៅថា​ Fingerprint Calibration Software ។​

image

កម្មវិធីនេះអាចធ្វើការតម្លើងនៅក្នុង Fastboot នៅលើកុំព្យូទ័រ។ វាមាន 3 ជំហាន៖ ទី ១ បិទស្មាតហ្វូន ទី ២ ចូលទៅក្នុង Fastboot Mode ទី 3 ភ្ជាប់ស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក៕

image