ព័ត៌មាន

boAt Nirvanaa 751 ANC កាសស្តាប់សមត្ថភាពខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រើប្រាស់ដល់ទៅ 65 ម៉ោង

ថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុន  boAt ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវកាសស្តាប់ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះហៅថា boAt Nirvanaa 751 ANC ។ កាសស្តាប់ boAt Nirvanaa 751 ANC នេះប្រើប្រាស់បានដល់ទៅ 65 ម៉ោង ហើយវាក៏មានមុខងារកាត់បន្ថយទៅលើសំឡេងរំខានផងដែរ។

 image

សម្រាប់មុខងារ hybrid ANC នៅក្នុងកាសស្តាប់ boat ថ្មីនេះគឺមានកម្រិតដល់ទៅ  33dB ហើយវាក៏មានប៊ូតុង ANC សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើមុខងារនេះផងដែរ។ កាសស្តាប់នេះទ្រទ្រង់នូវ Bluetooth 5.0 ជាមួយនឹង AUX port សម្រាប់ស្តាប់ទៅលើ audio បានថែមទៀត។ នៅក្នុងការសាកថ្ម 10 នាទីគឺប្រើប្រាស់បានដល់ទៅ 10 ម៉ោង។ boAt Nirvanaa 751 ANC នេះមានពណ៌ខ្មៅ ទឹកប្រាក់ និងខៀវសម្រាប់ជ្រើសរើស៕

image