ព័ត៌មាន

Ikea Vappeby Bluetooth Speaker Lamp ឧបករណ៍បំពងសំឡេងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Spotify Tab

ក្រុមហ៊ុន Ikea ថ្មីៗនេះទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវ Bluetooth speaker lamp ដែលមានការឌីស្សាញរូបរាងយ៉ាងទាក់ទាញ ហើយវាគឺជា​ Speaker ដំបូងបំផុតដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង  Spotify Tap សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់សេវាកម្មតន្រ្តី។

 image

ឧបករណ៍នេះគឺសាកថ្មតាមរយៈ  USB Type-C ហើយវាមានមុខងារ IP65 សម្រាប់ការពារការជ្រាបទឹកផងដែរ។ Spotify Tap នេះអាចតម្លើងបានតាមរយៈ App ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Power Button នៅលើអំឧបករណ៍នេះដែលអាចធ្វើការបញ្ជាក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការចាក់តន្រ្តីផងដែរ៕