ព័ត៌មាន

LG UF+UV Water Purifier ឧបករណ៍បន្សុទ្ធខ្យល់ដ៏ឆ្លាតវៃ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា LG Electronics ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះហៅថា LG UF+UV water purifier នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Water Day 2022 ដោយដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់នេះគឺមិនមានការខ្ចះខ្ចាយទឹកនោះទេ។

 image

LG first UF+UV water purifier នេះប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យា cutting-edge purifying technology ជាច្រើនដែលអាចកាត់បន្ថយវីរុសបានដល់ទៅ 99% ។  LG UF+UV water purifier នេះអាចផ្ទុកទឹកបានដល់ទៅ 8 លីត្រ ហើយវាមានទម្ងន់  10.4kg ។ ឧបករណ៍នេះក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹង  digital sterilizing care ផងដែរ៕