ការកើនឡើងនៃមេរោគ ChromeLoader malware បានគំរាមកំហែងទៅលើ Browser ជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក

មេរោគ ChromeLoader malware កំពុងតែមានការកើនឡើងនៅក្នុងខែនេះ ហើយវាក៏ហេគទៅលើ Browser ជាច្រើននៅលើពិភពលោកផងដែរ។ ChromeLoader បានធ្វើការប្លន់ទៅលើ Browser ដែលអាចធ្វើការកែប្រែទៅលើ web browser settings របស់ជនរងគ្រោះដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅលើកម្មវិធី software ដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនចង់បាន ការផ្តល់នូវរង្វាន់ក្លែងក្លាយ ការធ្វើការវាស់ស្ទង់ក្លែងក្លាយ និងវេបសាយសម្រាប់លេងហ្គេមផងដែរ។

image

ប្រតិបត្តិការចែកចាយមេរោគ malware នេះភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់វេបសាយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។ តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវ Red Canary និយាយថា សកម្មភាពនៃមេរោគ ChromeLoader គឺចាប់ផ្តើមពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ហើយប្រតិបត្តិករមេរោគនេះក៏ប្រើប្រាស់នូវ ISO archive file ដែលមានមេរោគសម្រាប់ចម្លងទៅកាន់ជនរងគ្រោះជាច្រើន។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថា នៅពេលដែលជនរងគ្រោះចុចនៅលើ ISO file នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 នោះ សម្រាប់ ISO file នេះអាចធ្វើការ mount ទៅលើ virtual CD-ROM drive ។ នៅក្នុង ISO file នេះក៏មានផ្ទុកនូវ game crack ឬ keygen ផងដែរហើយវាមានឈ្មោះហៅថា “CS_Installer.exe” ៕  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *