ព័ត៌មាន

ភាពងាយរងគ្រោះ RCE ដ៏គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍ DrayTek routers ចំនួន 29 ម៉ូឌែល

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ Trellix រកឃើញនូវភាពងាយរងគ្រោះដ៏គ្រោះថ្នាក់ RCE ដែលប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍ DrayTek Vigor series ចំនួន 29 ម៉ូឌែល។ ភាពងាយរងគ្រោះនេះមានលេខកូដ CVE-2022-32548 ។ តាមរយៈភាពងាយរងគ្រោះនេះ អ្នកវាយប្រហារមិនចាំបាច់ត្រូវការនូវព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ ហេគឃ័រអាចប្រើប្រាស់នូវ default configuration នៅលើឧបករណ៍នេះដើម្បីវាយប្រហារបាន។

image

ឧបករណ៍ DrayTek Vigor គឺមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងអំឡុងពេលមេរោគរាតត្បាតដោយសារតែវាអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់បណ្តាញ networks ខ្នាតតូចដល់ខ្នាតមធ្យម។ តាមការស្រាវជ្រាវវចេញពី Shodan បង្ហាញថា ភាគច្រើននៃឧបករណ៍នេះគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស វៀតណាម ហូឡង់ និងអូស្រា្តលី។

ភាពងាយងរគ្រោះនេះប៉ះពាល់ទៅលើឧបករណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ៖

 • Vigor3910

 • Vigor1000B

 • Vigor2962 Series

 • Vigor2927 Series

 • Vigor2927 LTE Series

 • Vigor2915 Series

 • Vigor2952 / 2952P

 • Vigor3220 Series

 • Vigor2926 Series

 • Vigor2926 LTE Series

 • Vigor2862 Series

 • Vigor2862 LTE Series

 • Vigor2620 LTE Series

 • VigorLTE 200n

 • Vigor2133 Series

 • Vigor2762 Series

 • Vigor167

 • Vigor130

 • VigorNIC 132

 • Vigor165

 • Vigor166

 • Vigor2135 Series

 • Vigor2765 Series

 • Vigor2766 Series

 • Vigor2832

 • Vigor2865 Series

 • Vigor2865 LTE Series

 • Vigor2866 Series

 • Vigor2866 LTE Series

ក្រុមហ៊ុន DreyTek ទើបតែបញ្ចេញនូវការអាប់ដេតសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រប់ម៉ូឌែលខាងលើនេះ។ ដូចនេះ សូមអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការអាប់ដេតទៅលើ Firmware អោយបានលឿនបំផុតដើម្បីជុសជុលទៅលើចន្លោះប្រហោង CVE-2022-32548 ៕