ផលិតផល

Oukitel Abearl P5000 Pro Power Station ស្ថានីយ៍ផ្ទុកថាមពលដ៏អស្ចារ្យ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Oukitel ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវផលិតផលថ្មីនៅក្នុងត្រកូល ABEARL ដែលអាចដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានៃថាមពលរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុននេះក៏មានគម្រោងក្នុងការបង្កើតនូវ portable power supplies, solar technologies និង​smart home backup power systems ផងដែរ។ ABEARL P5000 Pro នេះគឺបង្ហាញខ្លួនជា P5000 portable power station ។

សម្រាប់ Okitel Abearl P5000 Pro គឺជាប្រភេទ portable solar power station ដំបូងបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានបំពាក់នូវ  4000W AC output និង  120V/240V dual voltage output ។ ABEARL P5000 Pro នេះអាចបំពាក់នូវ AC output 4000W ។ Oukitel ABEARL P5000 Pro នេះក៏មានបំពាក់នូវ 15 output ports ហើយវាមានតម្លៃដល់ទៅ $3299 ៕