ផលិតផល

Apple AirPods Pro (2nd generation) កាសស្តាប់ជំនាន់ថ្មីសាកថ្មតាមរយៈ USB‐C

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple ទើបតែប្រកាសបង្ហាញនូវកាសស្តាប់ AirPods Pro (2nd generation) ជាមួយនឹង MagSafe Charging (USB‑C) ដែលផ្តល់នូវគុណភាពសំឡេងដ៏អស្ចារ្យ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Active Noise Cancellation ល្អជាងមុនដល់ទៅ 2 ដង រួមជាមួយនឹង advanced Transparency mode, Spatial Audio ថែមទៀត។​

កាសស្តាប់ AirPods Pro (2nd generation) បំពាក់នូវ USB‑C charging ដែលធន់ទៅនឹងធូលី និង Lossless Audio ជាមួយនឹង Apple Vision Pro ថែមទៀត។​ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 17 នេះ គ្រប់កាសស្តាប់ AirPods Pro (2nd generation) អាចប្រើប្រាស់នូវបទពិសោធន៍នៃប្រព័ន្ធសំឡេងថ្មីដូចជា Adaptive Audio និង Conversation Awareness ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា AirPods Pro នេះមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង USB‐C connector ដែលអាចប្រើប្រាស់សាកថ្មបានជាមួយនឹង iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ឬ Mac, iPad, AirPods ជាដើម៕