វិ​ធី​សាស្ត្រ​​ក្នុង​ការ​ Sync Contacts ជា​មួយ​ iOS ដោយ​​​​ប្រើ​ CardDAV

        Microsoft Exchange Active sync គឺ​​​លោកអ្នក​​​បានហើយ​ថា​វា​គឺ​ត្រូវបាន​ប្រើ​ដើម្បីហើយ​ថា​​​វា​​​គឺ​​​ត្រូ​​​វ្រូ​​​វ​​​បាន​​​ប្រើ​​​ដើម្បី sync iPhone contacts ជាមួយ Google ដែល​​​វា​​​ត្រូវធ្វើ​​​ការឆ្លងកាត់​​​គ្រប់​​​ប្រភេទ​​​នៃ​​​ឧបករណ៍។ Google ឥឡូវ​​​គឺ​​​បានបង្ហាញ​​​ជូន​​​អំពី CardDAV ដែល​​​ផ្តល់​​​លក្ខណៈ ពិសេស​​​សម្រាប់​​​ការ sync Google Contacts ជាមួយ iPhone, iPad និង​​​​​ឧបករណ៍ iOS ផ្សេងៗទៀត។ នាពេលនេះ​​​គ​បង្ហាញជូន​​​ង្ហា​​​ញ​​​ជូន​​​អំពី​​​វិធីសាស្ត្រ​​​នៃ​​​ការ sync Google Contacts ជាមួយ iPhone, iPad, iPod Touch ដោយការប្រើប្រាស់ CardDAV។

         Card គឺជា​​​ស្ត​​​​​​ង់​​​ដារ Internet open មួយ វា​​​ប្រើ ដើម្បី​​​គ្រប់គ្រង contact data នៅលើ server ហើយ​​​ត្រូវ បាន​​​ប្រើប្រាស់ vCard format សម្រាប់ contact data។ ខាងក្រោម​​​នេះ​​​ជា​​​វិ​​​ធី​​​សាស្ត្រ​​​​​នៃ​​​​​ការ sync Google contacts ជាមួយ iPhone, iPad ដោយ​ការប្រើប្រាស់ CardDAV។ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ជា​ម្ចាស់​ឧបករណ៍ណ៍ iOS ប្រភេទ​ណាមួយ (iPhone, iPad ឬ iPod Touchលោ​អ្នក​នក​អាចធ្វើ​ការ sync Google contacts ជាមួយ CardDAV ភ្លាមៗដោយផ្ទាល់តែម្តង។ ដើម្បី setup CardDAV Google នៅ​ntacts sync នៅ លើ​​​ឧបករណ៍ iOSរបស់លោក​​​អ្នក​ក សូម​អនុវត្តតាម​ជំហាន​ដូច​ខាង ក្រោម : ចូលទៅ​កាន់់ Settings apនៅ​ក្នុ​ងុ​ង​ឧបករណ៍ iOS បន្ទាប់​ចុច​នៅ​លើ Mail, Contacts, Calendហ​rs ហើ​យ​សូម ជ្រើសរើស​Others option ដូចរូប។

 

ឥឡូវ​ជ្រើសរើស​ស​Add CardDAV Account ចេញពី op­tions ​ហើ​យ​ដាក់​ព័ត៌មាន​លំអិត​តាម​ការទាមទា​ដូចខាងក្រោម :

Server: វាយ​បញ្ចូល google.com

User Name: ដាក់​ញ្ចូ​ល​ល Google Account ឬ Google Apps email address របស់លោក​អ្ន​នក។

Password: ដាក់ Google Account ឬ Google Apps password។

ចុ ច​Next ប៊ូ​តង​ង​នៅ​ខាងលើ​ផ្នែក​ខាងស្តាំ​បន្ទាប់​ប់់ account របស់ លោក​អ្នកនឹង​ត្រូវបាន​បញ្ចូល។លោកអ្នក​អាច​បើក contacts applicaហើយ​កា​រើ​យ​ការ sync និង​ធ្វើ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ភ្លាម។

 

ឥឡូវ​ប្រសិនបើ​ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​ផ្សេង​វី​ផ្សេង​ទៅកាន់​ts របស់លោក​អ្នក​ដូចជា​លុប​និង​បញ្ចូល​ថ្មី​ឬ​ការប្រើប្រាស់ web ភ្លាមៗនេះ​វា​នឹង​ផ្តល់​ដំណើរការ​ជាមួយ​ផ្នែក​មួយទៀត​ដែល ហៅថា versa។ដើម្បី​ប្រាកដ​វា​ត្រូវការ default account របស់លោក​អ្នក។ សូម​ចូលទៅ​កាន់ : Settings app > Mail, Contacts, Cal­endars, scroll ចុះទៅ​កាន់ Contacts section បន្ទាប់​ចុច នៅលើ Default account ហើយ​ជ្រើសរើស​ដោយ​ប្រាកដ​មួយ។

បញ្ជា​ក់: ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​មាន​បញ្ហា​ត្រូវ​ត្រលប់​ទៅ​មើ​លក​ន្លែ​ង្រ​លប់​ទៅ​មើល​កន្លែង Contacts option ដែល​វា​ត្រូវតែ​ON។ CardDAដំណើរកា​រារ sync លុះត្រាតែ​វា available លើ SSL connection ដូចនេះ​មាន​ន័​ការចូល​ទៅកាន់​ដំណើរការ​ការចូលទៅ​កា​នៅ់​កាន់ : Settings app >Mail, Contacts, Calen­dars > CardDAV account ហើយ​ប្រាកដថា Account op­tion គឺ ON បន្ទាប់​បើក Advanced Settings ហើយ enable SSL។

 

លោកអ្នក​នឹង​អស់​បញ្ហា​អំពី​ការ Sync Google Contact របស់លោក​អ្ជា​ក់​ជា​មិន​ខាក​រណ៍ iOS ជាក់​ជា​មិន​ខាង។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *