ព័ត៌មាន

Meizu MX2 បំពេញក្តីស្រម៉ៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាស្មាតហ្វូន

​          Meizu MX2 ជាប្រភេទទូរស័ព្ទប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ An­droid ថ្មីមួយដែលវាត្រូវបានផលិតនៅប្រទេសចិនដោយក្រុមហ៊ុន ផលិតទូរស័ព្ទល្បី Meizu ហើយវាគឺផលិតដោយ​ផ្តល់​ការរចនា​​ផ្នែកខាងក្រៅស្រដៀងគ្នាជាមួយ Nexus 4។ Meizu MX2 បានប្រើប្រាស់ ទំហំអេក្រង់ 4.4-inch 1,280 x 800-pixel និងប្រើប្រាស់អង្គ ប្រតិបត្តិការ 1.6GHz quad-core proces­sor។ ជាមួយគ្នានេះ Meizu គឺបំពាក់ដោយ MX5S chip និងប្រើប្រាស់ល្បឿន 1.6GHz នៃអង្គប្រតិបត្តិការ រួមជាមួយការ ប្រើប្រាស់ 2GB នៃ RAM on board ជាចំណុ ចពិសេសបំផុត មួយ។ ពិសេសគឺ MX2 គឺបានបំពាក់កាមេរ៉ា ទំហំ 8-megapixel ផងដែរ។

Meizu MX2 បំពេញក្តីស្រម៉ៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាស្មាតហ្វូន