ព័ត៌មាន

Amazon AutoRip Service មានវត្តមានក្នុងចក្រភព

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន​យក្ស Amazon ទទួលបានសិទ្ធិសម្រាប់ការដាក់ដំណើរការ Services របស់ខ្លួនក្នុងចក្រភភពអង់គ្លេស ។

Amazon AutoRip Service មានវត្តមានក្នុងចក្រភព

តាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ verge បានចេញផ្សាយថា Amazon Autorip Services បានបើកដំណើរការឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទិញ AutoRip CD និង Digital MP3 ដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ។

ចំពោះ​ AutoRip Services វាបានផ្តល់នូវបទចម្រៀងជាច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់​Smartphone ឬ Tablet ដែលចង់ទាញយកមក ហើយលើសពីនេអ្នកអាចកម្សាន្តជាមួយតន្រ្តីថ្មីៗនៅក្នុង AutoRip Service នេះផងដែរ។

ជាមួយគ្នានេះអ្នកអាចទទួលបាន Album ក្នុង Cloud Player ដោយអាចទាញយកពី Library នៃ AutoRip-Eligible Album, Amazon MP3 និង Content ដែលបានបញ្ចូលនៅលើ PC ឬ Mac, Android ឬ​ iPhone និង Kindle Fire Devices ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពី Amazon AutoRip ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Amazon ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម៕ ប្រភពៈverge