A L T R O Z   N E W S

Galaxy S4 Zoom Unlock ចេញលក់នៅថ្ងៃទី១១ កក្កដា

        ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ​ចល័ត Clove នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​បានប្រកាស​ចេញ​លក់​នូវ​ទូរស័ព្ទ...

Samsung Galaxy Tab 3 បានមកដល់ទឹកដីអាមេរិកហើយ!

        បច្ចុប្បន្ននេះ​នៅ​អាមេរិក មាន​ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន​កំពុងតែធ្វើការ​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុងការ​បញ្ចេញ​លក់ ឧបករណ៍​របស់ខ្លួន​ទៅលើ​ទីផ្សារ។       ...

Galaxy S4 មានដាក់លក់នៅ C Spire ដែរហើយ!

        ទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy...

លេចធ្លាយរូបភាពនៃ Nokia Lumia 1020

        កាលពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃនេះ យើងទាំងអស់គ្នា​បានដឹងហើយថា ទូរស័ព្ទ...