ព័ត៌មាន

លឺថា iPhone 5S នឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងផលិតកម្មនៅខែនេះហើយ

         យោងតាម​កំណត់ត្រា​របស់ លោក Jefferies Peter Misek បានបង្ហាញ​ឲ្យ​ដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Apple នឹង​យក​ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ដាក់បញ្ចូល​ក្នុង​ផលិតកម្ម​របស់ខ្លួន​នៅ​ខែ​នេះហើយ។

          ដោយ​ផ្អែកលើ​កំណត់ត្រា​របស់លោក Jefferies Peter Misek ថា iPhone 5S និង​ដាក់​ឲ្យ​មាន​លើ​ទីផ្សារ​ក្នុង​ខែ កញ្ញា នេះហើយ យើង​រំពឹងទុក​ថា​ផលិតផល Apple iOS 7 នឹង​អាច​លក់​ចេញ​នូវ​ផលិតផល​របស់ខ្លួន​ដោយ​រកចំនូលបាន​ច្រើន​ពី iPhone  នៅក្នុង​រយ:ពេល​បី​សប្តាហ៍​ចុងក្រោយ​នេះ។

          iPhone 5S បាន​រចនា​ឡើង​ដោយមាន​លក្ខណ:ពិសេស​ប្រហាក់ប្រហែល​ទៅ​និង iPhone 5 ដែរ យើង​បាន​បន្ថែម​នូវ​អង់​ចងចាំ និង​អង្គ​ប្រតិ​ប​តិ្ត​ការ​រហ័ស​ជាង​មុន។

          ជាងនេះទៅទៀត យើង​នឹងដាក់​បន្ថែម​ព័ត៌មាន​ដែល​ទាក់ទង​ពី iPhone 5S ទៅកាន់​អតិថិជន​ឲ្យ​កាន់តែ​ជ្រាប​ច្បាស់​អំពី​ផលិតផល​របស់​យើង ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ៕

         ប្រភព: geeky.gadgets