ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Sony នឹងបង្ហាញទូរស័ព្ទ i1Honami នៅថ្ងៃទី04 ខែកញ្ញា

  ​​  ក្រុមហ៊ុន Sony បានកំណត់ជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើការបង្ហាញនូវទូរស័ព្ទ Sony Xperia i1 Honami ថ្មីនៅថ្ងៃទី04 ខែកញ្ញា ។ របាយការណ៍ថ្មីពីគេហទំព័រ Bloomberge  បានធ្វើការចាប់អារប្មណ៍ទៅលើការបង្ហាញនូវទូរស័ព្ទថ្មីនេះ ជាមួយនឹងរូបរាងស្របតាមបច្ចេកទេសថ្មី…

Continue Reading

ទូរស័ព្ទ Moto X នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅមជ្ឈមណ្ឌល AT&Tនៅថ្ងៃទី23 ខែសីហា

 ​  ​  វាទើបតែមានរយះពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដែលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Googleបានធ្វើការបង្ហាញទូរស័ព្ទ Moto X ថ្មី ។ វាមានភាពជាក់ស្តែងជាងនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌល AT&T នៅពេលដែលទូរស័ព្ទ Moto X បានធ្វើការដាក់លក់នៅថ្ងៃទី 23 ខែសីហា…

Continue Reading

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple បានរៀបចំកម្មវិធីទូស័ព្ទថ្មីសម្រាប់កុមារ

     ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple នឹងរៀបចំកម្មវិធីទូស័ព្ទថ្មីសម្រាប់កុមារតាមប្រព័ន្ធ iOS ។ ជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS 7ថ្មី ធ្វើការផ្ទុកនូវកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់កុមារ ។ ដោយយោងតាមគេហទំព័រ 9to5Mac បានរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ…

រូបភាពទូរស័ព្ទ iPhone 5S ពណ៌មាសថ្មី

  ​​  ក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើការបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5S ពណ៌មាសថ្មីជាមួយនឺងទូរស័ព្ទមានព័ណ៌ផ្សេងៗទៀតដូចជាពណ៌ស និងពណ៌ខ្មៅដែលបានដាក់លក់ជាមួយគ្នា ។​   ​​  បើតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងប្រទេសបារាំងដែលមានឈ្មោះថា Macboutic បានបង្ហាញរូបភាព…

Continue Reading

ទូរស័ព្ទស៊េរី ដំណើរកា Firefox OS ជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឆអាមេរិច នឹងចក្រភពអង់គ្លេស

     លោកអ្នកអាចរកជាវទូរស័ព្ទ ZTE នៅសហរដ្ឆអាមេរិច និងចក្រភពអង់គ្លេស ។      ការបដិសេធនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីខែមុនអំពីលក្ខណះរបស់ទូរស័ព្ទត្រូវបានធ្វើឡើងនៅហាងលក់ទូរស័ព្ទ eBay នៅលើទ្វីប Atlantic. អ្នកចំណាយត្រឹមតែ 60 ផោន…

Continue Reading

ទូរស័ព្ទNexus 5 ថ្មីជំនួសកន្លែងទូរស័ព្ទ LG

     ទូរស័ព្ទ Google Nexus 5ថ្មីពិតជាត្រូវបានរចនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ LG ។ បើតាមគេហទំព័ររបស់ប្រទេសវៀតណាម Tinth ដែលទទួលបានភាពពេញនិយមពីទូរស័ព្ទMotoX មុនពេលការបង្ហាញបានអះអាងថា នឹងមានទូរស័ព្ទ Google Andriod ស៊េរីថ្មី…

Continue Reading