ព័ត៌មាន

តើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Beats ចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយទូរស័ព្ទ HTC រឺ?

   ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ HTC បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ​ Beat​s​ ចង់មកពង្រឹង​ចំណងមិត្តភាព​ជាមួយ​ក្រុ​មហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន។ ដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់គេហទំព័រ Wall Street Journal បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Beats Electronics(Dr.Dre frame)បានទិញ ភាគហ៊ុនពីទូរស័ព្ទ HTC 25%  ដើម្បី​ពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងទីផ្សារ ។

   ក្រុមហ៊ុន Beats Audio បានតើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Beats ចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយទូរស័ព្ទ HTC រឺ?ធ្វើការរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ HTC  ដែលធ្វើឲ្យ​លក្ខណះសំឡេងរបស់ ទូរស័ព្ទ កាន់តែប្រសើរ ហើយជាពិសេសបំពង់សំឡេងកាន់តែច្បាស់ជាងមុន ។​​ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានមន្ទិលបានប្រាប់គេហទំព័រ WSJ ថាក្រុមហ៊ុន Beats Electronic កំពុងតែជំនួសដំណែងរបស់ក្រុមហ៊ុន តៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងអ្នកចូលហ៊ុន ថ្មីដែលអាចទទួលបាននូវប្រាក់ ចំណូលបន្ថែមទៀត ៕

   ប្រភព :Teachradar