ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធី Fingerprint

     ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ថ្មីជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Fingerprint ។ តាមគេហទំព័ររបស់ប្រទេសបារាំង ឈ្មោះ Nowhereelse.fr បានបង្ហាញពីរូបភាពរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5S  ជាមួយនឹងរូពភាពប៊ូតុងចុច​ Home របស់វា ។

   ​ ឥឡូវនេះកម្មវិធី Fingerprint មិនមានភាពល្បីល្បាញទៀតទេ ។ បើតាមប្រភពផ្សេងៗកាលពីចុងខែ បានឲ្យដឹងថា តាំងពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple បានទិញកម្មវិធីសុវត្ថិភាពពីក្រុមហ៊ុន Authentec កាលពី ខែកក្កដាឆ្នាំមុន ដែលអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទ iPhone 5S ជាទូរស័ព្ទដំបូងដ៏ល្អជាងគេ​ ។

     រូបភាពថ្មីៗក៏បានបង្ហាញពីម៉ូឌែលទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀតដែរ ដែលក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបំពាក់នូវកាមេរ៉ា ដ៏ពិសេសជាមួយនឹងអេក្រង់ LED ទំនើបអស្ចារ្យ ។

 ​​​​    ប្រភព:Teachradar

 ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធី Fingerprint