ព័ត៌មាន

ការបង្ហាញទូរស័ព្ទ Sony Xperia i1

កាលពីដើមឆ្នាំថ្មីៗនេះ​ក្រុម​ម​ហ៊ុន​ទូរស័ព្ទ​ជប៉ុន​បានធ្វើ​ការបង្ហាញ​ទូរស័ព្ទ Sony Xperia Z ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​រយះពេល​ប្រាំបី​ខែ​ចុង​ក្រោយនេះ​ក្រុមហ៊ុន​បាន​បញ្ចេញ​នូវ​ទូរស័ព្ទ​ម៉ូ​ដែល​ថ្មី​គឺ Xperia i1 ។

ការបង្ហាញ​ទូរស័ព្ទ Sony Xperia i1នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល IFA 2013 ។ ក្រុមហ៊ុន Honami នឹងពង្រីក​ទីផ្សារ​របស់ខ្លួន​នៅក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​សំរាប់​ទូរស័ព្ទ Xperia ដែល​គួរ​ឲ្យ​ស្រលាញ់ ។ការបង្ហាញ​ ទូរស័ព្ទ​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​នេះ​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី 04 ខែកញ្ញា បន្ទាប់ពី​ធ្វើការ​បង្ហាញ​រូបភាព​នៅតាម ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធើ​ណែ​ត ។

ប្រភព :Teachradar