ព័ត៌មាន

រូបភាពច្បាស់ៗរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5S

    ទូរស័ព្ទ iPhone 5S នឹងបង្ហាញនៅថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញាដែលមានព័ត៌មានហាក់បីដូចជា មានការរចនារួចរាល់ ។ ម៉្យាងវិញទៀត រូបរាងរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5 ស្រដៀងទៅនឹង ទូរស័ព្ទ iPhone 5 ដែលមានពណ៌ថ្មី ។ សម្រាប់អ្នកខ្លះហៅពណ៌នេះថាពណ៌ស្រាសាំប៉ាដែលសូម្បីតែទូរស័ព្ទ iPhone 5S ក៏ទទួលរងប្រតិកម្មពីអ្នកប្រើប្រាស់ មួយចំនួនដែរ ។

ដោយយោងទៅតាមការបង្ហាញថ្មីៗ ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ថ្មីបានចាប់ផ្តើមផលិតនៅប្រទេសចិនហើយដែលវាជាលើកទីមួយសំរាប់អ្នក  ក្នុងការតាមដានគុណភាពថ្មីរបស់វា ។ រូបភាពរបស់ទូរស័ព្ទ​ iPhone 5S ដែលបានបង្ហាញមានពណ៌សនៅខាងផ្នែកក្បាល និងកន្ទុយនៃទូរស័ព្ទ ។

    ប្រភព: Kenh14.vn