ទូរស័ព្ទ Motorola មានក្តារចុចបានបង្ហាញខ្លួន

    ព័ត៌មានពីទូរស័ព្ទ Motorola ដែលមានក្តារចុចមិនទាន់បានបង្ហាញជាលក្ខណះទូលំទូលាយនៅឡើយទេ ។ ដូច្នេះនេះជាការបង្ហាញរូបរាងថ្មីជាមួយ នឹងក្តាចុចដ៏ពិសេស ដែលរោងចក្រមួយចំនួនបានធ្វើការបស់បង់ចោលទៅហើយ ។  ជាការពិតណាស់ការបង្ហាញរូបភាពនៅតាមបណ្តាញដែលមាន  Driod 5 Beta ជាមួយនឹង និមិត្តសញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ។ទូរស័ព្ទ Motorola ថ្មីមានក្តាចុចប្រាំជួរ​ដោយប្រើ  ប្រព័ន្ធដំណើរការ Driod 4 ។ វាក៏មានទំហំអេក្រង់ផ្សេងៗទៀតពី 4.3 ដល់ 4.5 អ៊ីងដែល ប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ Driod 5ជាមួយការប្រើប្រព័ន្ធ Wireless ខ្សែរកាបផ្ទាល់ ។   សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា NFC និងផ្នែកគ្រប់គ្រងការជ្រាបទឹក និងធូលី ក៏មានការត្រួតពិនិត្តបានយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែរ ។យ៉ាងណាមិញ គួរឲ្យស្តាយដែរដែល   ប្រព័ន្ធដំណើរការ 5 Driod បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដំណើរការ OS 4.0.3 វាមាន    លក្ខណះចាស់បន្តិច ។​

    ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *