ពត៌មានមុនពេលបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5S និងទូរស័ព្ទ iPhone 5C

     បើទោះបីជា ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple មិនទាន់បានបង្ហាញពីពត៌មាន លំអិតពីទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននៅតែអាចរកទីផ្សារ សម្រាប់ផលិតផលរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយ ដោយគ្រាន់តែចាប់ផ្តើម បង្ហាញនៅទីក្រុង ញូវយកសហរដ្ឋអាមេរិច ។ ម៉្យាងវិញទៀត មិនមានការផ្លាស់ប្តូរពីការបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhone 5C នោះទេ ។ បើតាមពត៌មាននេះ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple ប្រាកដជាមានភាព ល្បីល្បាញថែមមួយកម្រិតទៀត ។​ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទូរស័ព្ទ iPhone 5Cនេះ ។ មួយវិញទៀត វានឹងត្រូវបានគេបង្ហាញនៅ ពេលឆាប់ៗនេះហើយ ហើយមួយវិញទៀត ទូរស័ព្ទ iPhone 5S មានទំហំ និងរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលនឹង iPhone 5 ដែលទូរស័ព្ទ iPhone 5C មានស្រោបផ្លាស្ទិកពីខាងក្រោយផងដែរ ។

     ប្រភព: sohoa.vnexpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *