ព័ត៌មាន

ត្រឹមតែរយ:ពេលមួយឆ្នាំ តើទូរស័ព្ទ iPhone ប្រែប្រួលយ៉ាងណា?

     ឥឡូវនេះ ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនមានសន្ទុះជាខ្លាំង ហើយក៏មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ ។ មួយវិញទៀតអតិថិជនបានសង្ឃឹមថា វានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យយើង មានភាពល្អប្រសើរក្នុងការទំនាក់ទំនង ទូទៅ និងកាន់តែរហ័សជាងមុនជាមួយនឹងការប្រែប្រួលទាំងអស់នេះ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ការទិញទូរស័ព្ទ iPhone S តាមប្រព័ន្ធ អ៊ិនធើណែតមានផលចំណេញជាងនៅពេលមានការ បង្ហាញ ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ iOS7 ថ្មី ក្នុងខែនេះ ។ វាគឺជាពេលមួយដែលគួរឲ្យរំភើប ដែលលោកអ្នកមានឧ័កាស ពិសេសក្នុង ការទិញវាយកមកប្រើប្រាស់ ។ នៅពេលដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5S ហើយ នោះ ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងដាក់ប្រព័ន្ធប្រត្តិការ iOS 7 ឲ្យដំណើរ ការដែល មានសមត្ថភាព ពិសេស ដែលមានលក្ខណ:ខុសគ្នាពីទូរស័ព្ទ iPhone 4 ។ តើវាមានលក្ខណះខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះនៅពេលដែល មានការផ្លាស់ប្តូរ ប្រភេទទូរស័ព្ទដូច្នេះ ។ ថ្វីបើក្រុមហ៊ុន Apple បានធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរទូរស័ព្ទ  ​​​  ថ្មីក៏វានៅតែមានភាពទាក់ទាញដដែល ។ ទោះជាដូចច្នេះក៏ដោយ ក៏ប្រព័ន្ធប្រត្តិការ iOS 7 មានភាព លេចធ្លោហើយនឹងឈានទៅដល់ការបង្ហាញប្រព័ន្ធប្រត្តិ iOS 8 នៅឆ្នាំ 2014 ផងដែរ ។

      ប្រភព: Teachradar