ព័ត៌មាន

គន្លឹះសុវត្ថិភាពរបស់ទូរស័ព្ទ Apple

     ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ​ Apple បានបង្ហាញទូរស័ព្ទ iPhoneកាលពីឆ្នាំមុនដែលវាគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតដែល មិនធ្លាប់គិតថានឹងមានការបង្ហាញដូច្នេះ ។ ដូចដែលពត៌មានរបស់ពីទូរស័ព្ទ iPhone 5 បានបង្ហាញ កន្លងមកថា​ វាដូចជានិនគួរឲ្យជឿទេដែលទូរស័ព្ទ iPhone 5 បានផ្លាស់ប្តូរពីទូរស័ព្ទ iPhone 4 បានយ៉ាងលឿនបំផុត ដោយមនុស្សជាច្រើនបានជឿជាក់ថាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Apple លោក Tim Cook មិមអាចក្តាប់ការងារបានល្អនោះទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាមានដំណើរការរហ័សបំផុត ដែលមិនឹកស្មានដល់ ។  ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នៅតែមានពត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទូរស័ព្ទ iPhone 5C និងការបង្ហាញពណ៌ដ៏ស្រស់ឆើតរបស់វាផងដែរ ។ អ្នកក៏បានដឹងដែរថា​ ទូរស័ព្ទiPhone 5S និងមាន ឧ័កាសកនុងការបង្ហាញសមត្ថភាពពិសេស និងប៉ូតុងចុច Homeដែលមានពណ៌ប្រាក់ និងកម្មវិធីព្រីនម្រាមដៃដ៏គួរឲ្យចង់ប្រើប្រាស់ ផងដែរ ។ អ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀត វាក៏អាចដំណើរការថតវីដែអូបានច្បាស់ និងមានសម្លេងល្អផងដែរ ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីទាំងបណ្តាញ និងប្រព័ន្ធដំណើរការជើងស៊ីមកាត និងការព្រីនម្រាមដៃ គឺជាប្រព័ន្ធការពារពិសេសដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់រក្សាឲ្យបាននូវ ស្ថិរភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ទូរស័ព្ទ iPhone 5C និងទូរស័ព្ទ iPhone 5S  មានភាពល្បីល្បាញជាពិសេសក្នុងការបង្ហាញពត៌មានជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងតួនាទី និងសមត្ថភាពពិសេសរបស់វា ។ 

     ប្រភព: sohoa.vnexpress.net