ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia បានរៀបចំគម្រោងការបង្ហាញប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android

       ពត៌មានៅលើការផ្សាយ The New York Time ដែលបានបង្ហាញពត៌មានពីការដាក់ឲ្យទូរស័ព្ទ Nokia ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android ដែលពុំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft ទេ ។ តាំងពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia  បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Microsoft មក កម្មវិធី Window Phone បានធ្វើដំណើការចែកចាយបានយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែង ។ កម្មវិធី Window Phone ដែលអ្នកគាំទ្ររបស់ទូរស័ព្ទ Nokia បានសង្ឃឹមថានឹងមានការដាក់ឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS នៅលើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ ក៏ជាមូលហេតុចំបងដែលកម្មវិធី Window Phone ពុំសូវមានភាពពេញនិយម សម្រាប់ទូរស័ព្ទរបស់គេដែរ ។ ក្រោយពី ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានធ្វើទំនាក់ ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia មកធ្វើឲ្យក្រោមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia កាន់តែមានភាពងាយស្រួល ក្នុងការដាក់ ឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការ Android កាន់តែមានដំណើការលឿនជាងមុន ថែមមួយកម្រិតទៀត ។ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជុំវិញការទំនាក់ទំនងនេះ មានសំណួរជាច្រើនបានចោទឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ។ សំណួរដែលធំបំផុត ដែលបានចោទឡើងគឺតើហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Microsoft ត្រូវទិញទូរស័ព្ទ Nokia ខណ:ពេលដែលក្រុមហ៊ុន  Microsoft   ជាម្ចាស់ទីផ្សារដែលសំខាន់បំផុត ។ មានមនុស្សមួយចំនួន ជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Nokia     ​ កំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច​ ហេតុនេះហើយទើបក្រុមហ៊ុន Microsoft ត្រូវធ្វើការសង្គ្រោះដើម្បីស្រោចស្រង់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Nokia ដោយក្រុមហ៊ុនNokia មានគម្រោងចង់បោះបង់ Window Phone របស់ខ្លួន ។ ដូច្នេះហើយ បានជាអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងឥឡូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ។

      ប្រភព: kenh14.vn