តើពិតរឺដែលថា Sumsung មានទូរស័ព្ទពណ៌មាសមុន Apple?

     បន្ទាប់ពីអតិថិជនបានបញ្ចេញមតិរិ:គន់ជាច្រើនពីទូរស័ព្ទ Sumsung Galaxy S4 រួចមក ក្រុមហ៊ុន Sumsung បានអ:អាងពីលក្ខណ:ពិសេសរបស់ខ្លួនត្រង់ចំនុចដែលទូរស័ព្ទពណ៌ មាសរបស់ Sumsung ប្រាកដជាមានមុនទូរស័ព្ទពណ៌មាសរបស់ Apple ពិតប្រាកដមែន ។ ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមអ្នកគាំទ្រ ទូរស័ព្ទរបស់ Apple ក៏បានបង្ហាញថា Sumsung បាន ចម្លងពណ៌តាម iPhone 5S របស់ Apple ។

imageការលើកឡើងដូចច្នេះ ពិតជាធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ Sumsung មានការមិនពេញជាខ្លាំង ។ ពេលនោះ ក្រុមហ៊ុន Sumsung ក៏បានបញ្ចេញ មតិតបតទៅវិញដោយលើកឡើងថា មានតែក្រុមហ៊ុន Apple ទៅវិញទេដែលបានថតចម្លងពណ៌ទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន Sumsung ពីព្រោះទូរស័ព្ទពណ៌មាសនេះក្រុម ហ៊ុន Sumsung បាន រចនាឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2004 មកម្លេះ ។​

image

ដូច្នេះហើយ វាពុំមានបញ្ហាអ្វីដែលត្រូវព្រួយ បារម្ភពីពាក្យរិ:គន់មិនពិតនៅថ្ងៃប្រកាសបង្ហាញជាផ្លូវការនៅសាល UAE កាលពីដើមខែមុននោះទេ​។ ទោះបីជា Sumsung បានបង្ហាញថាខ្លួនពិតជាពុំបានចម្លងពណ៌តាមគេក៏ដោយ ក៏ក្រុមហ៊ុននេះពុំទាន់ ហានផលិតនូវប្រភេទទូរស័ព្ទពណ៌មាសថ្មីនេះក្នុងបរិមាណច្រើននៅឡើយ និងមួយ វិញទៀតអ្នកគាំទ្រ ក្រុមហ៊ុន Apple ពិតជាមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែល Sumsung បានវាយបកមកលើខ្លួន វិញ ។

 imageimage

 

ប្រភព: kenh14.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *