ព័ត៌មាន

Google ឈានមុខជាមួយនឹងបណ្តាញចែកចាយ

Android របស់ស្មាតហ្វូនថ្មីនឹងអាចដំណើរការកម្មវិធីផ្ញើសារ និងជជែកគ្នាដោយប្រើ វីដេអូបានជាមួយគុណភាពអេក្រង់ HD រួមជាមួយនឹង ការចែកចាយ ពត៌មានជាមួយនឹងបណ្តាញ នៅតាមតំបន់ជាដើម  ។

អ្វីដែលពិសេសក្នុងទីនេះគឺ កម្មវិធីផ្ញើសារដោយឥតគិតថ្លៃពីGoogle Hangouts គឺត្រូវបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែម ។​image សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីទាំង ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android និងប្រព័ន្ធដំណើរការ iOS រួមជាមួយនឹងការឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី iMessage របស់ក្រុមហ៊ុន Appleក៏ដូចជាកម្មវិធី Facebook Messenger ផងដែរដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយ កម្មវិធី OTT នៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនបច្ចុប្បន្ន

សរុបជារួមមក កម្មវិធីថ្មីក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ជាមួយនឹងស្មាតហ្វូន គឺអាចឲ្យការទំនាក់ទំនងក្នុងការសន្ទនាមានច្រើនរបៀប និងកាន់តែមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងមុន ដែលក្នុងនោះរួមមានៈ Google+ social និងGoogle Maps រួមជាមួយនឹងការចែករំលែកជាច្រើនតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ ក្រុមហ៊ុន Google ផងដែរ ។

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.ne