ព័ត៌មាន

ទូរស័ព្ទដៃ Wireless HDMI សេរ៉ីថ្មី

ទូរស័ព្ទដៃ Wireless HDMI សេរ៉ីថ្មីកាន់តែពិសេសជា មួយប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android OS ដែលមានអេក្រង់ដូចទូរទស្សន៍ ។ LEAD Revo គឺជាក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូនចុងក្រោយបំផុតដែលបានបំពាក់ជា  មួយអេក្រង់ទំហំ 5អ៊ីងអេក្រង់បង្ហាញលក្ខណៈ  Full HD ជាមួយនឹង ប្រព័ន្ធដំណើរការខួរក្បាល quad-core processor ជាមួយនឹង ល្បឿន  1.5 GHz ។ ជាមួយនឹងការចាប់យករូបភាពបានកាន់តែល្អដែលមានអេក្រង់ទំហំ 13 megapixel ថាមពលកាន់តែខ្លាំង 2.300mAh​ រួមបញ្ចូលជាមួយមេម៉ូរ៉ីក្នុង 16 GB ។  គួឲ្យកត់imageimage

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net