ព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបញ្ចេញផលិតផលថ្មីប្រចាំឆ្នាំ 2014

ក្រុមហ៊ុន Apple HDTVតែងតែផលិតនូវប្រភេទផលិតផលថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ។ នៅពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Apple ទើបតែបានបញ្ចេញប្រភេទ  iPhone ពិសេសជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញគ្រប់ទីកន្លែង ។

 

image

 បើពិនិត្យមើលទៅលើផលិតផលថ្មីៗរបស់ Apple ដែលបានបំពាក់ជាមួយ ប្រភេទអេក្រង់ Touch ID ដែលអាចនិយាយបានថាមានគុណភាពពិសេស និងរហ័សបំផុត ។ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី. iPad ម៉ូដែលថ្មីមិនទាន់បានបញ្ចេញនូវពត៌មានលំងិតនៅឡើយ ។ ប៉ុន្តែគេសង្ឈឹមថា iPad  របស់ Apple នឹងបំពាក់មកជាមួយអេក្រង់ប្រភេទ  Touch ID សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ ។

 

គួរកត់សម្គាល់ដែរថា បើនិយាយបីទំហំអេក្រង់ អេក្រង់ដែលមានទំហំ 4.7 inch និង 5 គឺបានក្លាយជាទំហំស្តងដារសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android ក៏ដូចជាកមកមវិធី Windows Phoneផងដែរ ។

ប្រភពៈ : sohoa.vnexpress.net