ព័ត៌មាន

Google watch កំណត់ថ្ងៃបង្ហាញ

 

Artem Russakovskii បាននាំពាក្យពីក្រុមហ៊ុន Google&#039s ដោយបង្ហាញនៅលើ Google+ post បានបង្ហាញរួចហើយនៅថ្ងៃទី 31 ខែតុលា គាត់ក៏បានបង្ហាញទៀតថា​នាឡិការនេះបានបំពាក់មកជាមួយប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ  Android 4.4 KitKat ដែលពេញនិយមបំផុត ។

 

 

image

ជាមួយនឹងភាពពេញនិយមនឹងប្រព័ន្ធបត្តិបត្តិការKitKat ផលិតផល  Google កាន់តែល្បីល្បាញថែមមួយកម្រិតទៀតដោយយោងតាម The Wall Street Journal ដែលបានរាយការនាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា Google គឺត្រូវបានល្បីល្បាញទូទាំងអាស៊ាន ។ហើយការល្បីល្បាញទូទាំងអាស៊ានពីប្រព័ន្ធដំណើរការ Android ជាមួយនឹងនាឡិការស្មាតគឺទទួលបានភាពឆ្នើមប្រចាំខែផងដែរ ។

ប្រភពៈ Techradar