ព័ត៌មាន

ស្មាតហ្វូនរបស់ Sony ទទួលបានចំណូលមកវិញ


ដោយយោងទៅតាមទិន្ន័យចុងក្រោយ 2013 ក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្វូន Sony គឺមានកំណើនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រហូតទៅដល់ទៅ 39.3%បើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុន នៅក្នុងខែនេះដែរ​ ។ដោយយោងតាមប្រភពពត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថា 9% គឺជាការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនទៅលើបំពង់បំពងសម្លេង និងកាមេរ៉ា

image

 

ក្រុមហ៊ុន Sony បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក៏ធ្លាប់ខាតអស់ 24 លានដុល្លាដែរ ។ យ៉ាងណាមិញ ក្រុមហ៊ុន Sony នៅតែបន្តខាតអស់ 123 លានដុល្លាបន្តទៀត ។  ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 នេះដែរក្រុមហ៊ុនSony បានចំណេញ 122 លានដុល្លារវិញដែរ។​

ប្រភពៈ sohoa.vnexpress.net