ព័ត៌មាន

Qualcomm បង្ហាញ 4G LTE

ដោយោងតាម  Qualcomm បានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធដំណើរការ Snapdragon 410 ត្រូវបានគេរចនាដើម្បី តម្រូវទីផ្សារនៅប្រទេសចិនដោយបានភ្ជាប់បណ្តាញ 4G LTE  ។ Qualcomm ត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹង សាកល្បង 410 Snapdragon នៅលើស្មាតហ្វូននៅពេលឆាប់ៗនេះ ។  

image

Snapdragon 410 មិនត្រឹមតែអាចភ្ជាប់ 3G នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចភ្ជាប់ 4G LTE ដែលអាចប្រើ បានជាមួយ 64- bit ដោយបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធដំណើរការខួក្បាល ARM 64-bit ។  Snapdragon 410 ក៏បានបំពាក់មកជាមួយក្រាហ្វិកប្រភេទ Adreno 306 ។  ឯការភ្ជាប់វិញ Chip  410 Snapdragon បានបញ្ចូលជាមួយQulacom RF360 អាចភ្ជាប់  Wi-Fi  NFC  Bluetooth   FM និង GPS ផងដែរ ។

ប្រភព: sohoa.vnexpress.net