តើ Facebook អាចបញ្ជូនលុយបានដែរឬទេ?

នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ មានពាក្យចចាមអារ៉ាមថា ក្រុមហ៊ុន Facebook បានធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីដោយអាចឲ្យអ្នកបញ្ជូនលុយរបស់លោកអ្នកទៅឲ្យអ្នកលេង Facebook ម្ខាងទៀតតាមគម្រោងប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមដែលដំណើរការមានលក្ខណៈជាសេវាកម្ម Paypal៕

 image

យោងតាម Financial Times បានរាយការណ៍ថា នៅក្នុងប្រទេស អៀរឡង់គេមានសិទ្ធិក្នុងការអនុញ្ញាត្តិឲ្យបញ្ជូនលុយទៅកាន់អ្នកលេង Facebook ម្នាក់ទៀតបាន ។ លើសពីនេះទៀត គេបានបន្ថែមទៀតថា កម្មវិធីនេះនឹងមានលក្ខណៈដូចជាការលក់សៀវភៅ ឬទិញសៀវភៅផងដែរ ។ យ៉ាងណាមិញ កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើតេស្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិចសិនមុនពេលដែលវាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអាស៊ី ។

ប្រភព៖ TechRadar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *