ក្រុមហ៊ុន Motorola នឹងបង្ហាញ Moto G Cinema នាពេលឆាប់ៗនេះ

យើងបានដឹងហើយថា ក្រុមហ៊ុន Motorola ដូចជាស្ងៀមស្ងាត់អស់មួយរយៈពេលហើយ ទើបតែពេលនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ Motorola បានបង្ហោះពី Moto G Cinema ដែលបង្ហាញខ្លួននាពេលឆាប់ៗនេះហើយ ។

 image

យ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុន Motorola នៅមិនទាន់បានបង្ហាញពីរូបរាងនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វានៅឡើយទេ ហេតុដូចនេះគេមិនទាន់ដឹងថា តើឈ្មោះថា Moto G Cinema នេះជាឈ្មោះផ្លូវការដែរ ឬទេ?

ប្រភព៖ Andriodandme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *