ព័ត៌មាន

Camera ម៉ូដែល​​​​​ Lomo បានចេញលក់នៅលើទីផ្សារជាមួយ​ Kickstarter

Camera ថ្មីម៉ូដែល​ Lomography Lomo បានបង្កើតឡើងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងរួមបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសរបស់ទូរស័ព្ទដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Lomography។

image

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Camera ម៉ូដែល Lomo នេះរួមមាន Three Shooting Mode ដែលអាចប្រើបានជាមួយ Flash ឬដោយមិនចាំបាច់មាន​ Flash ក៏បាន ព្រមជាមួយនឹង​កម្មវិធី Unlimited Multiple Exposure ដែលអាចឲអ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូលរូបថតជាច្រើនប៉ុស្តិ៍​ ទៅក្នុងស៊ុមតែមួយ។

Camera ម៉ូដែល ​Lomo នេះរួមមានបំពាក់កម្មវិធី​ Infinitely Long Exposure ធ្វើឲអ្នកប្រើប្រាស់អាចថតរូបភាពបានច្បាស់ល្អនៅកន្លែងដែលមានពន្លឺមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬពេលយប់។​

ប្រភពព័ត៌មានៈ Kickstarter