ព័ត៌មាន

YouTube Android App Update បាន​បន្ថែម Streaming Quality Selection

image

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ​YouTubeបានប្រកាស់​ពី​ការ​Updateលើ​កម្មវិធី YouTube Android appដែល​នាំមក​ជាមួយនិង​លក្ខ​ណះ​ពិសេស​ដែល​អាចអោយ​អ្នកប្រើប្រាស់​ជ្រើសរើស streaming qualityនៅក្នុង video playback របស់​ពួកគេ​បាន។នៅពេលដែល​អ្នក​បា​នប​ញ្ចូ​ល​ជំនាន់​ចុងក្រោយ​នៃ​កម្មវិធី YouTube Android app updateនេះ អ្នក​អាច​ដំណើរការ​និង​កំណត់ menu settingដែល​អាចអោយ​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​បរិមាណ​ក​ម្រឹត​ភាពច្បាស់​របស់​វីដេអូ(video streaming quality)ដែលមាន​បួន​ជំរើស​ដូចជា​144p, 240p, 360p និង​720p។ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​ជម្រើស full HD 1080p resolutionsគឺ​មិនទាន់មាន​នៅក្នុង YouTube Android appនៅឡើយ​ទេ ប៉ុន្តែ​វា​ត្រូវបាន​គេ​រំពឹងថា​និង​បន្ថែម​នៅពេល​ក្រោយ។លក្ខ​ណះ​ថ្មី​ផ្សេងទៀត​ដែលមាន​នៅក្នុង YouTube Android app updateគឺ​បាន​បន្ថែម​កម្មវិធី​YouTube Mix ដែល​ដែល​អាចបង្កើត​playlistសម្រាប់​តន្ត្រី​និង​វីដេអូ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។ហើយ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់បាន​កម្មវិធី​នេះ​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​របស់លោក​អ្នក អ្នក​អាច​ទាញយក​វាពី Google Play Store ជំនាន់5.7ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ។

ប្រភព​និង​រូបភាព:  Android Central